BALIKÇILIKLA İLGİLİ ROMANLAR, ŞİİRLER, KİTAPLAR

Halikarnas Balıkçısı  (Cevat Şakir Kabaağaçlı), Orhan Veli, Zeyyat Selimoğlu , Yaman Koray, Türk Edebiyatı’na denizi ve balıkçıların yaşantılarını anlatan birçok eser vermişlerdir. Halikarnas Balıkçısı’nın çoğu eserinde  ana karakterler balıkçılardır, denizin ve doğanın fiziksel betimlemesini çok güzel yapan yazar, okuyucuyu romanlarında o zamanın Ege ve Akdeniz kıyılarına götürür.

Orhan Veli “Macera, İstanbul’u Dinliyorum, Hürriyete Doğru, Gün Olur” isimli şiirlerinde denizden ve balıkçılardan bahseder, Sait Faik Abasıyanık’ın ise  “Dülger Balığının Ölümü” isimli kısa hikayesi bulunur.

Yaman Koray “Büyük Orfoz” isimli romanında  büyük bir balığın ve aşkın öyküsünü anlatır. Eser 70’li yıllarda bölüm bölüm Milliyet Gazetesi’nde yayınlanmış, daha sonra kitap haline getirilmiştir.

Ülkemizde balıkçılıkla ilgili ilk bilimsel yayın 1915’de Karekin Deveciyan tarafından yazılmıştır. Türkiye’de Balık ve Balıkçılık ismini taşıyan bu eserin  genişletilmiş baskısı 1926 yılında yayınlamıştır ve günümüze kadar balık ve balıkçılıkla ilgili yayınlanan birçok kitabın  başvuru kaynağı  olmuştur.

1950’li ve 1960’lı Yıllarda Et ve Balık Kurumu Türkiye’de ticari balıkçılığın gelişimine katkı sağlamak ve balık türleri hakkında balıkçıları bilinçlendirmek için Balık ve Balıkçılık isimli aylık yayınlanan bir dergi çıkarmıştır.