barakuda sürüsü

Akdeniz ve Atlantik Okyanusu’nun Afrika kıyıları yaşam alanlarıdır. Ülkemizde ıskarmoz, barakuda, deniz turnası olarak isimlendirilir. Bu yazıda bahsedilen Sphyraena sphyraena bilimsel adıyla isimlendirilen, ülkemiz sularında bulunan European ya da  Mediterranean barracuda adlandırılan balıktır.  Ağzı büyük, testere şeklinde keskin dişleri olan avcı bir balıktır. Dişlerini yapısından dolayı, avlandığı zaman zoka ağzından büyük bir özenle çıkarılmalıdır, aksi takdirde yaralanmalara sebebiyet verebilir. Mayıs-Ağustos ayları arası üreme aylarıdır. Sürü halinde yaşar ve genellikle  suyun üst kısmında, sardalya, istavrit gibi balıklarla beslenir. Küçük balıkları yemek için fazla derin olmayan derinliklerde de daldığı gözlemlenmiştir. Bugüne kadar yakalanan en büyük barakuda 165 cm boyunda ve 12 kg ağırlığındadır.

Avcılığı

Çok nazlı bir balık olduğundan dolayı avcılığı meşakkatlidir. At çek yöntemiyle kıyıdan su üstü sahtelere WTD aksiyonu verilerek, ya da az dalarlı sahtelerle yine kıyıdan aynı yöntemle avlanabilir. At çek yaparken  bazen balık kıyıya kadar sahteyi takip eder fakat saldırmaz, bu durumda farklı renklerde sahteler kullanılarak balık kandırılabilir. Ayın az göründüğü gecelerde tekneden de verimli avlar verebilir. Tekne ışığına toplanan küçük balık sürülerine saldırır, bu durumda suda ince uzun bir karartı görürseniz bilin ki barakuda sürüsü teknenizin altındadır. Bu durumda yine at çek yöntemiyle dalarlı sahtelerle bu balıklar kandırılabilir. Barakuda hareket etmeyen yeme genellikle saldırmaz, yemli takımla avlanılacaksa kesinlikle canlı yem kullanılmalıdır.

Aşağıda barakudanın dalarlı bir sahteye saldırı anını içeren bir youtube videosu referans olarak sunulmuştur.