jigging

Jigging çeşitli metallerden yapılan ve jig olarak isimlendirilen yapay yemlerle gerçekleştirilen avlanma disiplinine verilen genel addır. Jigler çeşitli boyutlarda ve renklerde üretilirler, assist adı verilen kancalar genellikle jigin üst halkasına bağlanır. Bazen de jigin kendisi kanca şeklinde üretilir (jig head) ve üzerine plastikten küçük balık şeklinde yemler geçirilir. Jigging tekniğinde verilen aksiyon, at-çek disiplininde verilen yatay hareketin aksine dikeydir, jiglerin yukarı ya da aşağı yapmış olduğu hareketler balığı cezbeder ve balığın yeme saldırmasını sağlar.

Jigging disiplininde başarılı avlar gerçekleştirmek için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kişinin jigin hareketlerini her zaman hissetmesi ve vuruş anında balığı tasmalayabilmesidir.

Jigging tekniğinde hedeflenen balıklar genellikle dip balıkları olmakla birlikte, avcı her balık bu teknikle yakalanabilir.

Jigging disiplini, verilen aksiyonlara ve karada ya da açık denizde gerçekleştirilmesine göre farklı isimler alır. Bunlar aşağıda verilmiştir, bu yöntemlerin her birinde de kullanılan jig tipi genellikle farklıdır.

  • Slow Jigging
  • Speed (Vertical) Jigging
  • Shore Jigging

 Slow Jigging

Hedeflenen balıklar dip balıklarıdır, kullanılan jigler basık, diğer jiglere göre daha kısadır. Derinliğe ve akıntıya göre kullanılan jigin gramajı değişir. Genellikle assist iğne, plastikten yapılan ahtapot tarzı yapay yemler içerisinden geçirilir. Verilen aksiyon jigin yerden 5-6 metre kaldırılması ve tekrar aşağı indirilmesidir, yatay verilecek aksiyonlar da balığın yeme saldırma şansını artırır.

 Vertical (Speed) Jigging

Hedeflenen balıklar dip ve orta su balıklarıdır, kullanılan jigler ince,uzun hedeflenen balığa göre boyları değişen ve diğer jiglere göre daha ağır  tiptedir. Assist iğne jigin üst halkasına bağlanır. Verilen aksiyon jigin dibe düşmesiyle birlikte derinliğe göre değişen metrajlarda ipin makaraya sarılıp belli bir süre beklendikten sonra aynı hareketin tekrarlanmasından oluşur.

 Shore Jigging

Kıyıdan yapılan jig yöntemidir. At-çek yöntemine çok benzer, fakat bu yöntemde sahte balık yerine, metal jigler ya da jig head + slikon balık kombinasyonu kullanılır. Verilen aksiyonlar, jigin yere düşmesinden sonra hızlı bir şekilde ipin sarılıp bir süre sonra jigin tekrar yere düşmesinin beklenmesi ve aynı hareketin tekrarlanmasıdır, diğer aksiyon tipleri ise LRF yönteminde kullanılan aksiyonlardır.