trolling

Tekne arkasından çekilen oltaların ucuna yem balıkları ya da yapay yemler takılarak yapılan avlanma yöntemine verilen genel addır. Hedeflenen balıklar genellikle orta su balıkları ve yüzey balıklarıdır, fakat dip balıkları için de bu yöntem kullanılabilir.

Bu avcılık yönteminde yemin suyun ne kadar altında ineceği hedeflenen balığa göre değişir. Takıma eklenen kurşunların ağırlığı ve teknenin hızı yemin ne kadar suyun altına ineceğini belirler. Ayrıca günümüzde “down rigger” olarak isimlendirilen aparatlar bu amaç için kullanılmaya başlanmıştır. Aşağıda “down rigger”ın nasıl çalıştığını gösteren bir video verilmiştir.

 

Down rigger kullanılması, dinamik olarak yemin su içindeki derinliğinin ayarlanabilmesini sağladığı için avın daha verimli olmasını sağlar.

Teknenin hızı da avlanacak balığı belirleyen diğer bir faktördür. Aşağıda bazı balıklar için tekne hızı deniz mili cinsinden verilmiştir.

  • Barakuda       2-4 mil
  • Dip Balıkları   2-4 mil
  • Palamut         4-6 mil
  • Orkinos         10 mil ve üzeri

Canlı yemle sırti çekilirken teknenin hızı yem balığının ne kadar yaşayacağını belirleyen ana faktördür. Tekne istenilen hızda değilse balık solungaçlarından yeterince suyu geçiremez ve gerekli oksijeni alamaz, bu da yemin daha kısa sürede ölmesine neden olur.

Not: Trolling, sırti kelimesinin İngilizce’sidir. Ticari bir avlanma yöntemi trol ile karıştırılmamalıdır. Trol ağı ile yapılan yöntemin İngilizce karşılığı “trawling”dir. Ses benzeşmesinden dolayı dilimize trol olarak geçmiştir.