granyöz, muskar, halili, sarıağız, mulloway
Photo: by Chris Davey

Yörelere göre, muskar, halili, sarıağız olarak da adlandırılır. Yetişkinlerinin boyu 40 cm ile 2 metre arasında değişir ve ağırlık olarak 55 kg. ulaşabilirler.
Akdeniz’de, Karadeniz’de ve Büyük Okyanus kıyı şeridi boyunca, Norveç’den Güney Afrika’ya kadar olan bölgelerde görülürler.
Genellikle 15-100 m. arası değişen derinliklerde, kayalık alanların çevresinde sürü olarak yaşayan bir dip balığıdır. Küçük balıklar, sübye, karides ve kabuklular gibi küçük canlıları yiyerek beslenirler. Eti beyaz ve ekonomik değeri yüksektir. Üreme dönemi nisan-ağustos ayları arasıdır.

Avcılığı

Jigging yöntemiyle, canlı bırakma tekniğiyle ve dip oltasıyla tutulabilir. Canlı yem olarak ince balıklar ve kafadan bacaklılar seçilirse yakalama şansı artar. Son olarak eğer canlı yem kullanılmayacaksa avdan verim alabilmek için yemin tazeliği çok önemlidir.

Aşağıda granyözün su altı kamerasıyla çekilmiş youtube videosu referans olarak verilmiştir.