lahoz, lagos, grida

Lahoz balığı ya da Grida balığı (Epinephelus aeneus), Serranidae (Hani balıkları) familyasına ait, Atlas Okyanusunun doğusunda, Akdeniz’de ve Ege denizinde bulunan bir balık türü. En büyükleri 120 cm uzunluğa ve 25 kilo ağırlığa ulaşabilir.

Fazla derinlere gitmeden 20–200 m. derinlikteki kayalık, taşlık veya çakıllı alanlarda yaşar. Oldukça yırtıcı, etçil bir balıktır. İrili ufaklı her türlü kabuklu, omurgasız ve küçük balıklarla beslenir. Mayıs-Haziran arasında üreme yapar. Akdeniz’in eti en lezzetli ve şöhretli balıklarındandır. Ancak ekonomik değeri bölgeseldir. orfoz balığı Lahoz balığının yakın bir akrabasıdır.

Kaynak: Vikipedia

Lahoz, aşırı avlanmaktan dolayı nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Ülemizde avcılığı yasaklanmıştır. Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) ’Kırmızı’ listesinde (nesli tehlike altında) bulunmakta olan Orfoz ile Lagos balıkları ile ilgili yasak, 13.08.2016 tarihli 29800 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu yasak 1 Eylül 2016’dan başlayıp 31 Ağustos 2020’ye kadar sürecektir.

Aşağıda, lahozun su altı görüntülerini içeren bir video referans olarak sunulmuştur.