züber, şeytan
Photo: by KARTENN

Akdeniz’de ve Atlas Okyanusu’nun Afrika kıyılarında bulunur. Erişkinleri 10-12 kg ağırlığa ve 90 cm boya ulaşabilirler. Derinliği 200 m kadar olan kayalık bölgelerde yaşarlar. Orfozla genellikle karıştırılır, fakat züber orfozdan farklı olarak sürüler halinde yaşar ve yer değiştirir. Oldukça yırtıcı ve avcı olan bu balıklar küçük  balık sürülerine saldırırlar. Av sırasında su yüzeyine kadar yükseldikleri görülür. Jig ile avlanırken jigleri su yüzüne kadar takip edebilirler. Çeşitli balıklar, kabuklu ve yumuşakçalar ile beslenirler. Hermafrodit özellikleri vardır. Su sıcaklığının 20 derece ve üzerinde olduğu aylarda yumurta dökerler.

Avcılığı

Diğer dip balıklarında olduğu gibi dip sırtisi, canlı bırakma, ve jigging tekniğiyle yakalanabilir. Orfoz ve Lahozun aksine su yüzüne çıkana kadar genellikle mücadele eder. Bu yüzden avlanması çok zevkli bir balıktır.

Aşağıda züberin su altı görüntülerini içeren bir youtube videosu referans olarak sunulmuştur.